Dữ liệu từ Google map
 

 

Địa chỉ:  Tuệ Tỉnh Đường Pháp Lâm
Số 574 Ông Ích Khiêm - Hải Châu - Đà Nẵng
Điện thoại: 05113 897 566

Bạn có thể Gửi thông tin liên hệ qua tiện ích trên website của chúng tôi.