CÁC BÀI MỚI TRONG THỂ LOẠI Nhạc Phật Đản
Tên bài hát Ca sỹ Tác giả
Rằm Tháng Tư Mộng Thy Nguyên Từ
Ánh Đạo Vàng Thùy Dương Hằng Vang
Chuyển Pháp Luân Bảo Yến Võ Tá Hân
Mừng Ngày Phật Đản Hà Thanh Nguyên Thông
Cảm Niệm Ca-Tỳ-La-Vệ
Về Dưới Phật Đài Bích Phượng Nhật Thành
Hương Từ Lan Xa
Đạo Phật Ngày Nay
Tình Đạo Nhã Phương Hằng Vang
Thích Ca Mâu Ni Phật Thẩm Oánh
Tháng Bảy Bên Nhà Thanh Long Trần Huy Sao
Vu Lan Nhạc Khúc Bích Phượng Uy Thi Ca
Hoa Đăng mừng Phật Đản Xuân Chánh Hằng Vang
Ca mừng Phật Đản Hợp ca Hằng Vang
Bên dòng Anoma Thùy Dương Nguyễn Hiệp
Bài Phật Đản Tuấn Anh Trần Quang Hải
Rằm tháng tư Mộng Thi Nguyên Từ
Ánh Đạo Vàng Thùy Dương Hăng Vang
Liên khúc nhịp vui Khánh Đản Hợp ca Nhiều tác giả
Hôm nay Phật Đản sanh Ánh Tuyết Nguyễn Hiệp