Trẻ con thật đáng yêu. Những ai có con trẻ sẽ biết niềm vui thế nào để có chúng! Tuy thế, khi chúng lớn dần lên, những người trưởng thành như chúng ta có khuynh hướng nhìn chúng một cách khác biệt.
Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, Ngài đã thành lập Giáo Đoàn ở nhiều nơi trên đất Ấn, tùy theo mỗi thời điểm và mỗi hoàn cảnh khác nhau về việc tu học của Tăng Đoàn.