Giang Tô, Trung Quốc --- Chủ Nhật, ngày 29/3, các đệ tử của đức Phật Thích-ca đã tiến hành một cuộc đối thoại trực diện hiếm có với những người làm công tác nghiên cứu khoa học tại thành phố Vô Tích, miền đông Trung Quốc, với hy vọng tập trung trí tuệ của họ để cùng xây dựng một xã hội hòa hợp.
Ngày nay chúng ta sống trong thời đại khoa học, hầu hết mọi khía cạnh của cuộc đời đều bị ảnh hưởng bởi khoa học. Từ cuộc cách mạng khoa học vào thế kỷ thứ Mười Bảy, khoa học tiếp tục ảnh hưởng lớn lao đến những gì chúng ta nghĩ và làm.
Thiền là những hình thức tập trung tư tưởng để điều hòa cảm xúc, hòa hợp thân và tâm, nâng cao tâm thức để thể nhập vào chân tánh thanh tịnh. Điều cơ bản nhất của quá trình hành thiền là luôn tỉnh giác, quan sát, để biết được điều gì đang xảy ra nơi thân và tâm.