Ngày Phật Thành Đạo là ngày mà Đức Phật đắc đạo dưới cội cây bồ đề, là ngày thái tử Sĩ Đạt Ta đã tìm ra được chân lý sau 9 năm khổ hạnh rừng già và 49 ngày đêm tham thiền nhập định.
Vượt Khỏi Trách Hờn (99) (28/12/2011)
Trong sự bình luận ngắn ngủi ít ỏi của Springsteen trên đài truyền thanh buổi sáng nọ, tôi đã nghe một âm thinh của tuệ trí kêu gọi xuyên qua tất cả mọi thế hệ, một người dường như đang đạt đến một cung cách mới của liên hệ. Một bậc thầy của bài ca tình yêu thanh niên, Springsteen có một giai điệu quyến rũ mà chính tôi đã tìm thấy một sự ngân nga ngày ấy...