Hát Trên Đỉnh Cô Phong (106) (28/12/2011)
Cất tiếng hát trên Cô Phong tuyệt đỉnh- Dắt mây về hội tụ giữa ngàn sao- Ta nhấn giọng gọi mùa thu trở lại- Chiếc lá nào bay chấp chới trên cao.
Mặc nhiên hoa nở (105) (28/12/2011)
Tay lần chuỗi, niệm Nam mô Phật Mặc thế nhân, danh lợi với thị phi Ai nói ngược, A di đà Phật Ai nói xuôi, ta để gió cuốn đi