Vì năng lực của thệ nguyện Di Đà là vô hạn. Ngay cả nghiệp ác của chúng ta rất sâu dày và nặng nề cũng không đè nặng. Vì tuệ trí của Phật là không cương giới. Ngay cả những kẻ hoang mang và bướng bỉnh[1] cũng không bị bỏ rơi. (Chính Tượng Mạt Hòa Tán, Shozomatsu Wasan, kệ 37)
"Shôma, người được xem là một tín đồ Tịnh Độ tông thuần khiết nhất ở Nhật. Có lần Shôma viếng một ngôi chùa quê.