Được sự tài trợ của Công ty TNHH Đại Hồng Tín, mặc dầu thời tiết trời mưa bão, Tuệ Tỉnh Đường Pháp Lâm Đà Nẵng đã tổ chức chuyến đi khám bệnh phát thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo tại Chùa Bồng Lai xã Điện Minh huyện Điện Bàn Tỉnh Quảng Nam vào ngày 27 tháng 10 năm 2012.
Ngày 2.9.2012 (191) (04/09/2012)
Theo thường lệ , như mọi năm đầu năm học, dưới sự tài trợ của các bạn cựu học sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng niên khóa 1961 -1968...
Chùa Trân Bửu (190) (04/09/2012)
Nhân ngày vía 19.06 AL Nhâm Thìn, Tuệ Tĩnh Đường Pháp Lâm...
Chùa Bà Đa (189) (04/09/2012)
Ngày 21/04/2012 với sự tài trợ của Đại Đức Thích Thông Đạo...
Chùa Đồng Châu (188) (04/09/2012)
Ngày 03/03/2012 ( tức là ngày 11.02 Nhâm Thìn ) , Đoàn Y Bác Sĩ Tuệ Tĩnh Đường Pháp Lâm Đà Nẵng......
Tuệ Tĩnh Đường Pháp Lâm Đà Nẵng sẽ đi khám bệnh, phát thuốc cho đồng bào nghèo tại Chùa Đồng Châu, Xã Bình Định Nam, Huyện Thăng Bình Tỉnh Quảng Nam vào ngày 03 tháng 03 năm 2012; nhằm ngày 11 tháng 2 năm Nhâm Thìn.