Đạo Phật đã là mạch sống của dân tộc, đã gắn kết với dân tộc từ thời dựng nước. Do vậy đã cùng với dân tộc chịu đựng vui buồn, đắng cay , khổ nhục, vinh quang.
Ngày rằm tháng giêng đã trở thành một ngày hội lễ của dân tộc, chính câu tục ngữ này “Lễ Phật quanh năm không bằng đi rằm tháng giêng” đã đóng góp một phần không nhỏ cho ngày rằm đầu năm trở thành ngày lễ hội lớn.