Nhân sự Tuệ Tĩnh Đường Pháp Lâm

Thượng toạ
THÍCH ĐỨC TRÍ

Trưởng Ban

 

 Đạo hữu
LÊ VĂN TƯƠNG
Phó ban Hành Chánh


Bác sĩ
NGUYỄN TẤN KHÔI
Phụ trách phòng khám

 
Lương y 
PHẠM PHÚ LƯƠNG
Phụ trách đông y

 
Đạo hữu LA VĂN SÁU
Thủ quỹ


Đạo hữu HUỲNH MINH
Kiểm soát


Đạo hữu
TRẦN THỊ ÁI NHI

Kế toán dược

 
 
Sư cô
THÍCH NỮ LIÊN NGUYÊN
Phụ trách bảo trợ
Đạo hữu BÙI TÂN
Phụ trách bảo trợ
Dược sĩ
NGUYỄN THỊ KIM NGA

Phụ trách dược - Quản lý kho dược

 

Đạo hữu
LÊ HỒNG UYÊN

Kế toán Tài chính

 

 

Lương y
TRẦN QUANG BÁ

Đạo hữu HỒ THỊ NẾT
Phụ trách kế toán

Đạo hữu
PHAN THANH BỐN

Y tá
HỒ THỊ XUÂN
Phụ trách phòng khám

Y tá NGUYỄN VĂN HIỀN
Phụ trách phát thuốc

HỒ QUANG TÁM
Phụ trách phòng khám

Đạo hữu
NGUYỄN NGỌC HUÂN

Đạo hữu
NGUYỄN THỊ TỚI

Đạo hữu
TRẦN THỊ DIỄM CHI

Đạo hữu
ĐỖ THỊ HOA KHÔI

Đạo hữu
VÕ THỊ BÍCH

Đạo hữu
TRẦN THỊ NGỌC ÉN

Đạo hữu
NGUYỄN THỊ THUẬN

Đạo hữu
NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

VƯƠNG THỊ LÝ
Phụ trách phòng khám

Đạo hữu
NGUYỄN CHUẨN

Đạo hữu
TRẦN THỊ KIM PHI

 

Đạo hữu
NGUYỄN THỊ THOẠI
Phụ trách phòng khám

 

Đạo hữu
ĐOÀN VĂN ĐẠO

Đạo hữu
LÊ NGUYÊN HOÀ

Đạo hữu
NGUYỄN THỊ CHIẾN

Đạo hữu
TÔN NỮ THỊ LIỄU

Đạo hữu
TRẦN THỊ HOÀ

Đạo hữu
LÊ THỊ KIM CHANH

Đạo hữu
TRẦN THỊ NĂM

Đạo hữu
LA THỊ MAI

Đạo hữu
LÊ THỊ PHÚC

 Cùng các đạo hữu, cộng tác viên khác.  hồ sơ pháp lý Tuệ TĨnh Đường